HOÀNG KHOE CẶC ĐỎ HỎN, HOÀNG NÀO VÔ NHẬN HÀNG ĐI NÈ HOÀNG ƠI0 nhận xét: