NÔNG TRẠI VẮT SỮA BÒ ĐỰC, VẮT CHO CẠN TINH TEO DÁI LUÔN0 nhận xét: