Tranh thủ lúc WC trường vắng người :3

Nhân tiện, bạn nào sống ở VT thì cho mình làm quen luôn :3 đặc biệt là học sinh :3